Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering

  • Investeringsvraagstukken.
  • Financieringsvraagstukken.
  • Opstellen resultaat- en liquiditeitsprognoses.
  • De definitieve resultaten vergelijken met de prognoses.
  • Met behulp van bovenstaande vergelijking een analyse maken om bij te kunnen sturen.
  • Realiseren van rendementverbetering met behulp van bedrijfseconomische instrumenten zoals kostprijsanalyse en overige kengetallen.
  • Begeleiding startende ondernemers.