logo

Salarisadministratie en personele zaken

  • Uitvoeren van de loonadministratie.
  • Verzorgen van bijbehorende aangiften
  • Opgaven en meldingen aan de belastingdienst, uitvoeringsinstellingen, bedrijfstak- en pensioenfondsen.
  • Controleren van de door bovenstaande instellingen opgelegde nota’s.
  • Advisering op het gebied van loon- en personeelsaangelegenheden.